Coaching

Kindercoaching

Er kunnen bij kinderen in de ontwikkeling wat problemen ontstaan; soms zijn dit leerproblemen, soms ook andere problemen. Problemen als angst, boosheid, stress. Ouders signaleren dat het kind moeite heeft met een situatie en willen helpen maar weten niet altijd hoe.

Kernvisie methode

Veel kinderen hebben een voorkeur voor het denken in beelden; “beelddenkers”. Zij denken in beelden en plaatjes en hebben een sterk visueel geheugen. Op school herken je deze kinderen aan hun rijke fantasie, creativiteit en enthousiasme. Ze zijn vaak gevoelig voor sfeer en kunnen heel perfectionistisch zijn.

Coaching bij leerproblemen

Als kinderen en jongeren problemen hebben met lezen, spelling, rekenen en het leren van vreemde talen, geeft dat vaak veel stress. Als er stress is in het hoofd en lichaam van de leerling komt er niets meer binnen. Dan gaan de luikjes in het hoofd dicht. Leerstof komt er niet in en komt er ook niet uit.

Er kan sprake zijn van een andere leerstijl, dyslexie, dyscalculie, sociaal-emotionele problemen. Dit belemmert een kind in zijn ontwikkeling. Soms is er al onderzoek gedaan naar de problemen. Soms ook (nog) niet. Alle leerlingen met leerproblemen kunnen terecht in praktijk Hoebedoeloe. Je hoeft hiervoor geen dyslexie- of dyscalculieverklaring te hebben. Als er een probleem is dan kunnen we daar samen aan werken.

Ik leer leren

Ontdek samen met je trainer hoe je concentratieproblemen en faalangst de baas wordt en hoe huiswerk maken makkelijker kan worden.

Hands-on remediërend rekenen

De Hands-on remediërend rekenmethode van psychomotorisch therapeut Wendy Peerlings is een relatief nieuwe methode in Nederland. De methode werkt bijzonder goed, snel en werkt vanuit de leerlijnen. Ook kinderen met ernstige dyscalculie leren weer op een logische manier rekenen.