Coaching

Kernvisie methode

Veel kinderen hebben een voorkeur voor het denken in beelden; “beelddenkers”. Zij denken in beelden en plaatjes en hebben een sterk visueel geheugen. Op school herken je deze kinderen aan hun rijke fantasie, creativiteit en enthousiasme. Ze zijn vaak gevoelig voor sfeer en kunnen heel perfectionistisch zijn.

Toch kan het zo zijn dat de prestaties op school achter blijven bij wat je zou verwachten. Ze worden gezien als probleemgeval. Is er sprake van dyslexie, dyscalculie, ad(h)d? Leerkrachten signaleren deze problemen vaak wel en geven aan dat het kind intelligent genoeg is, maar dat het er niet uitkomt. Als ouder wil je je kind zo veel mogelijk ondersteunen, maar ondanks de inzet van je kind, jezelf en de school wil het maar niet vlotten.

De Kernvisiemethode maakt gebruik van de mogelijkheden van het kind; het talent om in beelden te denken.

Als Kernvisiecoach leer ik het kind om woordbeelden te maken en deze actief op te slaan in het langetermijngeheugen. Hierna kan het kind het woord altijd reproduceren.

Deze techniek kun je toepassen op:

  • spellingsproblemen
  • vreemde talen
  • tafels
  • rekenen
  • klokkijken
  • aardrijkskunde

Ook werken we aan technisch lezen en het schrijven.

Het kind ziet weer mogelijkheden en niet de beperking.

<< Coaching bij leerproblemen Kindercoaching >>