Coaching

Coaching bij leerproblemen

Als kinderen en jongeren problemen hebben met lezen, spelling, rekenen en het leren van vreemde talen, geeft dat vaak veel stress. Als er stress is in het hoofd en lichaam van de leerling komt er niets meer binnen. Dan gaan de luikjes in het hoofd dicht. Leerstof komt er niet in en komt er ook niet uit.

Er kan sprake zijn van een andere leerstijl, dyslexie, dyscalculie, sociaal-emotionele problemen. Dit belemmert een kind in zijn ontwikkeling. Soms is er al onderzoek gedaan naar de problemen. Soms ook (nog) niet. Alle leerlingen met leerproblemen kunnen terecht in praktijk Hoebedoeloe. Je hoeft hiervoor geen dyslexie- of dyscalculieverklaring te hebben. Als er een probleem is dan kunnen we daar samen aan werken.

Het kind of de jongere en de ouders hebben onderkend dat er een probleem is, waar ze graag op een goede manier mee om leren gaan. Daarom leer ik ze met behulp van de Kernvisie methode een andere leerstrategie.

Ik geef begeleiding op het gebied van:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Werkwoordspelling
  • Schrijven
  • Rekenen
  • Topografie
  • Vreemde talen
  • Klokkijken
  • Emotionele ontwikkeling; om het kind weer zelfvertrouwen te geven.

<< Ik leer leren Kernvisie methode >>