Coaching

Hands-on remediërend rekenen

De Hands-on remediërend rekenmethode is een relatief nieuwe methode in Nederland. Deze methode is bedacht door Wendy Peerlings. Zij is ondermeer psychomotorisch therapeut,deskundige op het vlak van leer en ontwikkelingsproblemen en schrijfster van een aantal boeken; zoals remedial teaching en psychomotoriek, stresskids. Door haar praktische en didactische ervaring heeft zij een zeer sterke remediërende methode geschreven die zelf kinderen met ernstige dyscalculie weer op een logische manier laat rekenen. De Hands-on rekenmethode gaat uit van handelen.

De methode werkt bijzonder goed en snel en werkt vanuit de leerlijnen.

Na enkele sessies hoofdrekenen de kinderen op schematisch manipuleerbare wijze tot zo ver je maar wilt.
De eigenheid van de aanpak is gebaseerd op psychomotorische inzichten in de telrij en richtingen in het rekenen, psychomotorisch leren, wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en jongeren met dyscalculie èn heel veel ervaring in rekenremediëring met kinderen die compleet vast waren gelopen in het (hoofd)rekenen op school.

De Hands-On methode is de zeer succesvolle aanpak van Wendy in haar praktijk Explore voor kinderen met specifieke, maar ook vaak voorkomende rekenproblemen zoals:

  • splitsingen maar niet in de vingers krijgen
  • de brug over het tiental die een brug te ver lijkt
  • blijven tellen i.p.v. tot ‘rekenen’ te komen
  • onvoldoende inzicht in het tientallig stelsel
  • niet los kunnen komen van MAB-blokjes (of reken rekje)
  • doortellen en terug tellen als enige strategie blijven hanteren

*Hands-On gaat uit van *

  • 6 sessies om kinderen vanaf einde groep 4 tot het optellen en aftrekken tot 1 000 000 te brengen.
  • Een 7de sessie kan nodig zijn als vermenigvuldigen en delen deel uitmaakt van de doelen.
  • Ook kommagetallen kunnen in de aanpak geïntegreerd worden en probleemoplossend denken kan facultatief toegevoegd worden.

<< Ik leer leren >>