Praktijk

Hoebedoeloe | Hulp bij dyslexie en leerproblemen

Hoebedoeloe

De naam Hoebedoeloe was de naam van een heel oud zeilbootje dat wij thuis ooit hadden.

Hoewel het nooit op de boot heeft gestaan, vond ik het wel een mooie kreet voor kinderen die – door hun andere manier van leren – blijven steken, er niets meer van snappen en dan ineens vragen: “Hoebedoeloe?”

Hoebedoeloe staat in mijn praktijk voor hulp bij dyslexie en leerproblemen.

Ik ben Annelie van der Meer (1965), lerares basisonderwijs , Kindercoach, Kernvisiecoach, Ik Leer Leren Coach, en Hands-on remediërend rekencoach.

In mijn werk als leerkracht en als moeder van twee kinderen kwam ik erachter dat niet iedereen op dezelfde manier leert. De leerstof die een leerkracht aanbiedt past niet altijd bij ieder kind, omdat sommige kinderen de leerstof op een andere manier verwerken. Er zijn kinderen die moeilijkheden hebben met rekenen; het inzicht is er nog niet, of er zijn richtingsmoeilijkheden. Soms zijn er wat andere perikelen; moeilijk gedrag, angsten, boosheid, problemen in de opvoeding. En bij leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school is het soms een probleem dat ze hun eigen leerstijl nog niet hebben ontdekt. Met al deze uitdagingen ga ik aan de slag in mijn praktijk Hoebedoeloe.

Mijn passie is om kinderen te laten ontdekken dat ze niet dom zijn, maar dat ze op een andere manier leren en het dan wel kunnen. Als ze hun talenten en mogelijkheden gebruiken kunnen deze kinderen wel leren.
Door kinderen en jongeren een andere leerstrategie aan te bieden, wil ik ze weer zelfvertrouwen en plezier in leren geven.Werkwijze

Coaching begint met het eerste telefonisch of mailcontact. Hierin bespreken we de moeilijkheden die het kind ondervind in de ontwikkeling. Meestal zijn het moeilijkheden met lezen, spelling, rekenen en vaak ook sociaal-emotionele problemen.

De laatste tijd merk ik dat kinderen al heel jong naar groep 3 moeten, terwijl ze daar eigenlijk nog niet rijp voor zijn. Ze krijgen in groep 3 leerstof aangeboden die eigenlijk nog niet past bij hun ontwikkelingsfase. Vervolgens lukt het rekenen en lezen niet en ontstaat er een achterstand op één of meer gebieden. Er is dan stress, faalangst en verdriet. Heel jammer!

Na het telefonische of mailcontact plan ik met ouders de intake en het eerste consult. Bij de intake doe ik een nul-meting en kijk ik wat het kind beheerst. Daarna, als er een commitment is om met elkaar te werken, gaan we starten met het eerste consult. Dit duurt ongeveer anderhalf uur. De volgende keren duren ongeveer een uur. Een commitment houdt in dat er een gezamenlijk doel is van het kind, de ouder en de coach; allemaal willen we dat de resultaten verbeteren. Dat houdt in dat ouder en kind thuis met elkaar aan slag gaan met de opdrachten die ik als coach meegeef. Deze intake geldt voor de Kernvisie methode en de Hands-on remediërend rekenmethode.

Bij de Kernvisie methode zit er tussen de consulten steeds een periode van drie weken waarin gewerkt kan worden aan de opdrachten. De ouder is steeds aanwezig tijdens een consult, zodat hij/zij weet wat de opdracht is en hoe deze moet worden uitgevoerd. Het aantal consulten is 6 tot 10 keer.

Bij de Hands-on remediërend rekenmethode komen de leerlingen in principe elke week. Het aantal consulten is 6 tot 8 keer. Hier zijn ook de ouders bij aanwezig.

Bij de methode Ik leer leren zijn ouders niet aanwezig. Vaak doen we dit in groepsverband. Maar een individuele training is ook mogelijk. Ze komen vijf keer anderhalf uur; elke week.

Voor kindercoaching maken we een afspraak en kijken we wat nodig is. Soms is één keer al genoeg, soms vaker. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

De consulten van de Kernvisie methode en de remediërend rekenmethode en ook de kindercoaching vinden in principe plaats in mijn praktijk. Het beste tijdstip is onder schooltijd. Tenslotte zijn we bezig met het schoolse leren; maar dan anders …

Tarieven

Hoebedoeloe hanteert per uur een tarief per consult. Dit is inclusief het contact dat ik eventueel zal hebben met school of andere instanties. De intake is gratis.

Als de coaching buiten mijn praktijk plaats vindt dan worden er reiskosten in rekening gebracht van € 0,19 per kilometer.

Bij de training Ik Leer Leren is er in de groepstraining een tarief van €182.50 inclusief cursusboek. Voor het volgen van de individuele training geldt een ander tarief.

Soms is het mogelijk om een vergoeding te krijgen via de gemeente (CJG). Deze kan eventueel worden aangevraagd op grond van sociaal-emotionele problemen als gevolg van leerproblemen. Er wordt dan een procedure opgestart. Als de gemeente dit goedkeurt, volgt er een beschikking en kan worden gestart met de coaching, (zorg in natura). Een aantal consulten wordt dan vergoed. De vergoeding wordt alleen toegekend als de Kernvisie methode wordt ingezet. Bij kindercoaching, remediërend rekenen en Ik leer leren is dit nog niet mogelijk.

referenties